Minikurser

 
 
Anti Stress 
 
Dette kurs göres efter dina behov och kan göres 1 eller 2 dagar.
vi jobbar med andningen och olika tekniker för at komma tilbaka till vor kropp och landa i os själv.
 
 
Relationsdag
 
Denna dag er et minikurs i hur vi kan lära at massera verand, men oxå hur ni kan börja at gå en ny väg i det sensuella möte. Utan krav och forväntningar.
 
Har ni svårt at hitta tilbaka till verand?
 
Ingen lust till fysisk beröring kan ge avstand imellom jer och aven till jeran egen själl. Ofte blir det inte bra om inte vi öppnar up och tar tag i det, det er inte for sent!
Men det kan va svårt at fråga om det man behöver, och då blir det ofte at den andre gör for mycket eller blir osaker, det er vägen i blinde.
 
Ta tag i verand och gå side om side med kärlek och hjälp verand, börja prata, börja at lyssna.
 
Jag kan hjälpa jer!
 
Hur ni kan närma verand igjen, utan prestation och krav, men med utgångspunkt i kärleken.
 
 
 
Fråger om pris etc. skicka et meddelande eller ring.