Min baggrund for at starta företaget Helhetshälsan er 17 års erfaring med mat & väkster som medicin. Samt ët par sjukskrivningar som utbrännt med depression, vart jag inte kunna jobba vanligt längere. ¨Då blev jag tvungat at hitta nya lösningar for at få en bra livskvalitet.
 
En längre reise med yoga och meditation blev min medicin, i kombination med naturen och det vilde liv med hestene, hvor ingen regler fandtes, där fandtes bara os och den husvagn jag bodde i.
 
Jag praktiserade och jobbade i flera år med Sven Lindblom (Alyose & Apoteket Sätra Brunn)Jobbade med min egen terapiform i hans veterinärklinik.
 
I 2013 var jag och öppnede Apoteket i Sätra Brunn och stod för utvekling av produkter, inköp och rådgivning.
 
Sen des, har jag jobbat med en vepa av alla mina inriktningar kombination.
inkl. Behandling av hästar.
livscoaching idag, och behandling av hästar. 
 
I 2014 blev jag utbildat hos Thine Holm inom tantrichealingtouch, med en certificering i detta. Jag jobbar utifrån dom principer och med mina egna guider.
 
I 2016 började jag en ny del av min livsresa. Det var vel här jag verkligen började at våga lyssna till mit hjärta, och at ha tilliten til at allt ordner sig, uavset...
Mestadels av resarne har jag gjort  i Norra Indiens Himalaya.
Här har jag hämtat ny inspiration till at hjälpa manniskor och djur i moderna tid, med gamla metoder.
Vigtigst av alt at jag har lärt at lyssna på mit hjärta och acceptera det som det berättar, at följa och lita på, allt er omhändertagen av universum, uavset hur märklig situationen ser ut iblandt ;-) detta önskar jag at kunna dela, for då hittar vi tilbaka till den urkraft och det vi er som manniskor...
 
Den tantriska healing massage har jag valgt at kaldé Indisk massage pga det negative rykte som tyvarr har kommit främ.
min Tantriske massage er vacker och helt ren, jag jobbar med båda Kvinder och mänd som har interesse och lust at få läkning och utvecklas. 
Hjärtligt Välkomman hit.
 
Resan börjar med et enkelt  steg...
 
Varmt välkomnan <3
 
Camilla Schwartz
 
 
 
 
 
 
 
Följ mig gärna på min blogg i Indien.